برچسب: حمایت سندیکاهای فرانسه

کلکتیو سندیکاهای کارگری فرانسه خواستار آزادی سندیکالیست های زندانی شد

آیت‌الله سید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران دفتر رهبری خیابان کشور دوست تهران، ایران پاریس ۸ ژوئیه ۲۰۱۵ سازمان های سندیکائی فرانسوی س اف د ت، س ژ ت، اف اس او،...