برچسب: حوادث ناشی از کار ذوب اهن اصفهان

افزایش حوادث ناشی ازکارباز هم قربانی گرفت، کشته شدن سه کارگر ذوب آهن اصفهان.

افزایش حوادث ناشی ازکارباز هم قربانی گرفت، کشته شدن سه کارگر ذوب آهن اصفهان.

درباره این حادثه یکی از کارگران شاغل در کارخانه ذوب آهن اصفهان به ایلنا گفت: تمام حادثه دیدگان از کارگران متخصصی بودند که دست‌کم از حدود ۳ تا ۱۲ سال در استخدام مستقیم کارخانه...