برچسب: درخواست همسر شهابی از رانندگان وکارگران واحد

درخواست همسر رضا شهابی از رانندگان و کارگران شرکت واحد برای نجات جان این کارگر زندانی

درخواست همسر رضا شهابی از رانندگان و کارگران شرکت واحد رضا شهابی راننده زحمتکش و حق طلب شرکت واحد، بیست و شش روز است که اعتصاب غذا کرده است و سمت چپ بدن او...