برچسب: در خواست پایان اعتصاب غذا شهابی

درخواست پایان اعتصاب غذااز رضا شهابی

درخواست پایان اعتصاب غذا از رضا شهابی بنابر آخرین شنیده ها از خانواده آقای رضا شهابی مبنی بر بحرانی تر شدن وضعیت سلامتی جسمانی و به خطر افتادن جان و زندگی ایشان همچنین با...