برچسب: روایت روزنامه همدلی از مظلومیت اعضای سندیکای واحد

روایت «همدلی» از این روزهای خانواده آقای شهابی، راننده اتوبوس شرکت واحدکه نامش مدتی است در رسانه‌ها زیاد شنیده می‌شود

روایت «همدلی» از این روزهای خانواده آقای شهابی، راننده اتوبوس شرکت واحدکه نامش مدتی است در رسانه‌ها زیاد شنیده می‌شود تُرش و شیرینِ زندگی رضا و ربابه آساره کیانی: این روزها بحث‌های پیرامونش داغ...