برچسب: سنگ اهن بافق دادگاه تجدید نظر کارگران

دادگاه تجدید نظر کارگران معترض و حق خواه سنگ معدن آهن بافق در ۲۸ آذر ماه برگزار خواهد شد

محمدعلی جداری فروغی، وکیل کارگران شرکت معدن سنگ آهن بافق در مورد آخرین وضعیت پرونده موکلین خود در تماس تلفنی با ایلنا گفت: پس از اعتراض و تجدیدنظرخواهی نسبت به حکم صادره در شعبه...