برچسب: شیشه ابگینه اخراج 106

اولین روز مهرماه ۱۰۶تن از کارگران شیشه آبگینه از کارشان اخراج شدند

منابع خبری ایلنا در کارخانه شیشه آبگینه امروز به ایلنا گفته‌اند اخراج کارگران شیشه آبگینه پس از آن صورت گرفت که آنه از حدود ده روز پیش به مرخصی اجباری فرستاده شده بودند. همچنین...