برچسب: غذا مشروط شهابی پایان اعتصاب

پایان اعتصاب غذای رضا شهابی بطور مشروط

اعتصاب غذای رضا شهابی بطور مشروط متوقف شد رضا شهابی راننده زحمتکش شرکت واحد که برای رساندن فریاد دادخواهی اش به گوش همگان و مسئولین مربوطه در مورد عدم رعایت بدیهی ترین حقوق انسانی...