برچسب: فراخوان 5سندیکا فرانسوی آزادی شهابی

فرا خوان پنج سندیکای فرانسوی برای آزادی کارگر زندانی رضا شهابی

  فراخوان برای آزادی رضا شهابی، سندیکالیست ایرانی   رضا شهابی یکی از مسئولان سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بار دیگر زندانی شده است. او در سال ۲۰۱۰ به دلیل دفاع...