برچسب: قطار شهری اهواز کارگران اعتصاب

اعتراضات ۵۰۰کارگر قطار شهری اهواز به خیابانهای این شهر کشیده شد!

ایلنا: بیش از ۵۰۰تن از کارگران قطار شهری اهواز صبح امروز (یکشنبه ۱۰آبان) در اعتراض به تحقق نیافتن وعده کارفرما در پرداخت مطالباتشان مقابل ساختمان قطار شهری در بلوار آیت الله بهبهانی تجمع کردند....