برچسب: قنات سبزوار کشته شدن 5کارگر چاه کن

جنازه ۴تن از کارگران چاه کن قنات سبزوار از چاه ۱۶۰ متری بیرون کشیده شد ،تلاش ها برای یافتن آخرین کارگر مفقود شده درچاه ادامه دارد !

عصر روز گذشته جسد چهارمین کارگر مفقود شده در قنات سبزوار پیدا شد. امروز صبح تلاش برای یافتن پنجمین مفقود ادامه دارد. به گزارش خبرنگار ایلنا، عصر روز گذشته جسد چهارمین مفقود حادثه قنات...