برچسب: لوله نورد و صفا حقوق معوقه

وعده های کارفرمای کارخانه نوردلوله و صفا به کارگران بعد از گذشت دو ماه هنوز تحقق نیافته است!

وعده های کارفرمای کارخانه نوردلوله و صفا به کارگران بعد از گذشت دو ماه هنوز تحقق نیافته است!

در کارخانه لوله و نورد صفا نزدیک به هزار کارگر مشغول کارند و این کارگران در اعتراض به پرداخت نشدن ۵ ماه دستمزد و ۱۶ ماه حق بیمه از ابتدای اردیبهشت ماه تا روز...