برچسب: محکومیت ضرب و شتم کارگران آذر آب و هپکواز سوی سندیکایواحد

ضرب و جرح کارگران آذر آب و هپکو اراک توسط پلیس را محکوم می کنیم

ضرب و جرح کارگران آذر آب و هپکو اراک توسط پلیس را محکوم می کنیم کارگران آذر آب و کارگران هپکو اراک تنها به دلیل اعتراض نسبت به عدم پرداخت چندین ماه از حقوق...