برچسب: معدن طزره اعتراض برای حقوق

کارگران معدن طزره باز هم بخاطر عدم پرداخت مزدوحقوق معوقه دست به تجمع اعتراضی زدند!

ایلنا: جمعی از کارگران معدن زغال سنگ طزره برای پیگیری مطالبات مزدی خود امروز نیز در مسیرهای منتهی به این واحد معدنی تجمع کردند یکی از کارگران معدن طزره در تشریح جزئیات تجمع امروز...