برچسب: معلم،بازداشت، زندان

زندان کردن تلاش گران حقوق صنفی معلمان را محکوم می کنیم

اسماعیل عبدی تلاشگر حقوق صنفی معلمان چهار شنبه نوزده آبان در منزل بازداشت و برای ادامه محکومیت شش سال حبس به زندان اوین انتقال داده شد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه...