برچسب: معلمان حق التدریسی

بی توجهی مسئولین نسبت به اعتراضات معلمان حق التدریسی

به گزارش ایلنا، روز گذشته (۲۷ تیرماه)، در جریان حضور گسترده کارگران و بازنشستگان مقابل مجلس، جمعی از معلمان حق‌التدریس نیز حضور داشتند. این معلمان که از کمترین حقوق شغلی از جمله قرارداد ثابت...