برچسب: نیشکر هفت تپه کارگران بازنشسته

۱۵۰ کارگر بازنشسته همراه با خانواده یشان مقابل درب ورودی کارخانه نیشکر هفت تپه دست به تجمع اعتراضی زدند

به گزارش ایلنا به نقل از منابع خبری در کارخانه نی شکر هفت تپه؛ گفته می‌شود که حدود ۱۵۰ نفر از کارگران بازنشسته این واحد تولیدی که از اسفند ماه سال ۹۴ تا یکم...