برچسب: نی شکر هفت تپه اعتراضات

اعتراضات کارگران صعنت نیشکر هفت تپه به عدم پرداخت معوقات مزدی در محوطه کارخانه از امروز ۱۰شهریور ازسرگرفته شد

این کارگران  که بصورت رسمی ، قراردادی وروزمزدی در این مجتمع مشغول کارند در تماس با ایلنا افزودند: نزدیک به دو  تا  چهار ماه مطالبات مزدی و حدود پنج ماه حق بیمه پرداخت نشده...