برچسب: واله، روز جهانی کارگر

بازداشت یکی از اعضای هیات مدیره سندیکای نقاشان استان البرز را محکوم می کنیم

بازداشت یکی از اعضای هیات مدیره سندیکای نقاشان استان البرز را محکوم می کنیم

در روز جهانی کارگر (۱۱ اردیبهشت) واله زمانی عضو هیات مدیره سندیکای نقاشان استان البرز توسط نیروهای انتظامی و امنیتی بازداشت و به پایگاه هفتم امنیت منتقل شده است و از وضعیت ایشان هیچ...