برچسب: کارگران آب وفاضلاب اهواز حقوق معوقه

شرکت پیمانکاری پرتو داچک بعد از پایان قراردادش حقوق سه ماه۳۰۰ کارگر را پرداخت نکرد

ایلنا: ۳۰۰ کارگر شاغل در شرکت آب وفاضلاب اهواز که زیر نظر پیمانکار به عنوان موتورچی و پمپ‌چی آب در سطح شهر اهواز فعالیت می‌کنند از سه ماه پیش حقوق دریافت نکرده‌اند. یکی از...