برچسب: کارگران بازنشسته مه نخ ونازنخ

۱۵۰ کارگرماه نخ و نازنخ همچنان بعد از ۵سال سردرگم برای دریافت مطالبات معوقه سنوات بازنشستگی.

نزدیک به ۱۵۰نفر از کارگران پیشین کارخانه‌های نساجی «مه نخ ونازنخ» قزوین از سال ۸۹ تاکنون معطل دریافت معوقات مزدی و سنوات خود هستند. منابع کارگری در این واحد نساجی با اعلام این خبر...