برچسب: کارگران باغ کتاب

تجمع اعتراضی ۱۳۰ کارگرباغ کتاب تهران در دومین روزبرای عدم پرداخت ۹ماه حقوق!

اعتراض صنفی کارگران باغ کتاب تهران صبح امروز (دوشنبه ۱۸ بهمن) به دومین روز رسید. به گزارش ایلنا، ۱۳۰ نفر از کارگران شاغل در پروژه باغ کتاب تهران  صبح امروز برای دومین روز متوالی...