برچسب: کارگران حمل ونثل پالیشگاه آبادان

تجمع کارگران حمل و نقل پالایشگاه آبادان در اعتراض به فشار کارفرما برای بستن قراداد یکطرفه!

تعدادی از کارگران بخش حمل ونقل پالایشگاه آبادان صبح امروز ۲۲آذر ماه در مقابل این پالایشگاه دست به تجمع اعتراضی زدند. کارگران یاد شده که از طریق شرکت پیمانکاری  در بخش حمل ونقل پالایشگاه...