برچسب: کارگران رستوران پلی اکریل

کارگران رستوران پلی اکریل هم برای پرداخت نشدن ۷ماه حقوق دست از کارکشیدند !

از دو روز پیش کارگران شاغل در رستوران پلی‌اکریل در اعتراض به ۷ ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده دست از کار کشیدند و از طبخ غذا برای پرسنل، خودداری کردند. منابع خبری ایلنا در...