برچسب: کارگران روغن نباتی گلناز معوقات مزدی

۱۲۰۰کارگرروغن نباتی گلناز کرمان هم بیکارشدند و هم معوقات مزدیشان را پرداخت نمی کنند

به گزارش اخبار دریافتی ایلنا ،تعطیلی  واحد روغن نباتی گلناز  تقریبا اوایل شهریور ماه سال جاری (۹۵) و در زمانی اتفاق افتاد که کارفرما به دلیل  آنچه مشکلات  مالی عنوان می‌کند، فعالیت کارخانه را...