برچسب: کارگران شهرداری اهواز حقوق اعتراض

۲۵۰تن ازکارگران شهرداری اهواز برای دومین روز دست به تجمع اعتراضی برای پرداخت نشدن حقوق معوقه خودزدند

ایلنا: حدود ۲۵۰نفر از مجموع ۵۷۰کارگر پیمانی خدماتی منطقه یک شهرداری اهواز که طی چند ماه گذشته حقوق نگرفته‌اند؛ صبح امروز برای دومین روز پیاپی مقابل پارک شهربازی واقع در فلکه پاداد شهر تجمع...