برچسب: کارگران شیشه ابگینه اخراج

۸۵کارگرشیشه آبگینه باوجودطلب شش ماه حقوق و مزایا ،توسط کارفرمااز کارشان اخراج شدند

کارگران این واحد صنعتی در شهرک صنعتی البرز در تماس با ایلنا افزودند: این اخراج روز گذشته ( ۲۲ شهریور ماه)  صورت گرفته و در حال حاضر همکاران اخراج شده آن‌ها برای پیگیری مطالبات...