برچسب: کارگران معادن پابدانا

هیچکس صدای اعتراض ۲۰۰ کارگری که در اعماق دل زمین کار میکنند رانشنید و در دومین روز، اعتراضاتشان بی نتیجه ماند!

صبح امروز (۱۳ دی ماه) حدود ۲۰۰ نفر از کارگران معادن اصلی پابدانا (تونل ۴) برای دومین روز با تجمع در مقابل درب ورودی این واحد معدنی خواهان وصول معوقات مزدی خود شدند. منابع...