برچسب: کارگران معدن زمستان یورت

معدن کاران زمستان یورت بعد از ۷روز اعتصاب با وعده کارفرما مبنی بر پرداخت مزد معوقه به کارشان بازگشتند.

منابع خبری ایلنا در معدن زمستان یورت شمال غرب وشرق با اعلام این خبر گفتند: کارگران این واحد معدنی روز گذشته با دریافت یک ماه از مجموع  ۱۱ ماه از مطالبات مزدی معوقه خود...

۲۰۰کارگرمعدن زغال سنگ یورت همراه با خانواده هایشان مقابل فرمانداری ،برای عقب افتادن ۱۱ماه حقوق دست به تجمع زدند!

کارگران معترض به ایلنا گفته‌اند: معدن «زمستان یورت» که از دو واحد «شمال غرب» و «شمال شرق»، تشکیل شده‌است و آنها که در این معدن مشغول کارند  حدود ۱۱ماه است که بابت مطالبات مزدی...