برچسب: کارگران میان آب ضرب و شتم

حمله نیروی انتظامی به تحصن کارگران معترض کارخانه میان آب و ضرب و شتم این کارگران!

بنابه اطلاعیه ی روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکار مکانیک از روز گذشته شرکت کشت و صنعت نیشکر میان آب که در مجاورت نیشکر هفت تپه قرار دارد به دلیل اخراج کارگران بومی دست به...