برچسب: کارگران نیشکر هفت تپه

نوزدهم مهرماه دومین روز اعتراضات کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه در مقابل ساختمان اداری برای عدم پرداخت دستمزد از سوی کارفرما

تعدادی از کارگران حاضر در تجمع امروز به ایلنا گفت: در تجمع روز نخست که دیروز (یکشنبه ۱۸ مهر ماه) در مقابل ساختمان اداری این مجتمع صورت گرفت به جز وعده‌های غیرعملی هیچ پاسخ...