برچسب: کارگران نی بر

تظاهرات ۷کیلومتری۲۵۰ کارگرمعترض نی برهفت تپه به نشانه اعتراض برای عدم پرداخت حقوق معوقه!

صبح امروز حدود ۲۵۰ نفر از کارگر فصلی «نی بر» مجتمع کشت و صنعت هفت تپه (که به کار تخصصی بردیدن ساقه نی‌شکر اشتغال دارند) در واکنش به پرداخت نشدن بیش از ۶ ماه...