برچسب: کارگران پلی اکریل اصفهان تجمع حقوق

۶۰۰کارگر معترض کارخانه پلی اکریل صبح نوزدهم دی ماه مقابل استانداری اصفهان دست به تجمع اعتراضی زدند

ز قرار معلوم، این معترضان از ساعت نه مقابل استانداری اصفهان تجمع می‌کنند و از آنجا که مسئولان اصفهان حاضر به مذاکره با این کارگران نشده‌اند، پس از گذشت ساعتی، معترضان به سمت میدان...