برچسب: کارگران کاشی خزر

۷۵کارگر کاشی خزر زیر حرف زور کارفرما نرفتند و از کارشان اخراج شدند

کارگران کاشی خزر با اعلام این خبر به ایلنا افزودند: در حال حاضر تنها کارگرانی که با امضا رضایت‌نامه کتبی شرایط کنونی کارخانه را پذیرفته‌اند می‌توانند در محل کار خود حاضر شوند. کارخانه کاشی...