برچسب: کارگران کشتی سازی بوشهر

چهارمین روز اعتصاب کارگران کشتی سازی صدرابوشهر برای عدم پرداخت مطالبات مزدی!

تجمع کنندگان در گفتگو با ایلنا گفتند: از چهاردهم تاکنون دست به تجمع زده‌ایم و تا زمان پرداخت مطالباتمان به تجمع ادامه خواهیم داد. یکی از کارگران شرکت کشتی‌سازی صدرا گفت: از شهریور ماه...