برچسب: کارگران کمپرسور

کارگرانی که برای عدم پرداخت ۴ماه حقوق از سوی کارفرمادست کمک بسوی کمیته امداددراز کردند

  در نتیجه تاخیر و تعلل ۴ ماهه دستمزد کارگران کارخانه کمپرسورسازی تبریز، شماری از کارگران شاغل در این واحد صنعتی با ارسال نامه‌ای از کمیته امداد شهرستان تبریز درخواست کمک مالی و غذایی...