برچسب: 1000کارکنان مخابرات تجمع مجلس

بیش از ۱۰۰۰تن از کارکنان مخابرات امروز ۹آبان در تجمع اعتراضی مقابل مجلس شرکت کردند !

صبح امروز بیش از هزار نفر از کارکنان شرکتی مخابرات از سراسر کشور به تهران آمدند و مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز بیش از هزار نفر از...