برچسب: 200 کارگر بیکار کاشی جم

تعطیلی کارخانه کاشی جم بروجرد، باعث بیکارشدن ۲۰۰کارگر گردید.

با تعطیلی کارخانه کاشی جم در بروجرد بیش از دویست کارگر این واحد تولیدی بیکار شدند. به گزارش خبرنگار ایلنا، در هفته‌های گذشته کارخانه کاشی جم در بروجرد با توقف کامل خط تولید، تعطیل...