سندیکای کارگران شرکت واحد

رضا شهابی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد که پنج شنبه ۲۲ اردیبهشت با هجوم پنج ماموراطلاعات به منزلش بازداشت شده بود ، امروز پنجم خرداد در محل زندان اوین برای اولین بار در طی بازداشت با خانواده اش ملاقات حضوری داشته است .

خانواده آقای شهابی امروز جهت تحویل لباس،های ایشان به زندان رفته بودند که با تقاضای ملاقات ربابه رضایی همسر و دختر شان موافقت گردید . طی این ملاقات رضاشهابی اعلام کرد که  تاکنون ۱۲...

حسن سعیدی از اعضای زندانی سندیکای کارگران شرکت واحد که در ۲۸اردیبهشت در محل اقامتش توسط مامورین امنیتی بازداشت شده بود  امروز پنجم خرداد ماه در چهارمین روز اعتصاب غذا،  طی تماسی از بند ۲۰۹ زندان اوین با خانواده اش اعلام کرد به دلیل موافقت با بخشی از خواسته هایشان و انتقال به بند عمومی به اعتصاب غذای خود پایان خواهد داد.

آقای سعیدی درحال حاضر با آقای محمد حبیبی و چند تن از معلمان در یک اتاق میباشند.t.me/vahedsyndica@pvsyndica@vahedsyndica ارتباط سندیکاwww.vahedsyndica.com

چهارم خرداد ، آزادی ۱۰ تن از راننده خطوط بی آرتی که در اعتصاب ۲۶ و ۲۷ اردیبهشت ماه توسط عوامل امنیتی بازداشت شده بودند.

امروز چهارم خرداد ده تن از رانندگان خطوط بی آرتی که در اعتصاب روزهای ۲۶و ۲۷ اردیبهشت ماه دراعتراض به عدم اجرای مصوبه شورایعالی کار برای رانندگان وکارگران شرکت واحد، افزایش دستمزد (۱۴۰۱) دستگیر...

نامه کلکتیو چند سندیکای فرانسوی به وزیر امور خارجه فرانسه درحمایت از کارگران ومعلمان بازداشتی اخیر درایران

خانم وزیر امورخارجه فرانسه، ما سازمان های سندیکایی  مایلیم توجه شما رابه دستگیر و زندانی شدن اخیر ده ها فعال سندیکایی در ایران جلب کنیم. تنها «جرم» آنان خواستِ داشتن تشکلات سندیکایی مستقل از...

نامه کلکتیو چند سندیکای فرانسوی در اعتراض به بازداشت های اخیر کارگران ومعلمان درایران

آیت الله سیدعلی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایرانتهرانپاریس، ۲۳ مه ۲۰۲۲ آقای رهبر معظمبار دیگر در مورد دستگیری های جدید در ایران به شما می نویسیم.بنابر اطلاعات رسیده، ده ها نفر از جمله...

حسن سعیدی از اعضای زندانی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه که در بند ۲۰۹ زندان اوین محبوس میباشد از شب گذشته یکم خرداد ماه دست به اعتصاب غذا زده است.

حسن سعیدی ازاعضای شناخته شده سندیکای کارگران شرکت واحد که چهارشنبه شب ۲۸اردیبهشت ماه با حمله ۹ تن از عوامل اطلاعاتی به محل اقامتش بازداشت شده بود، بعد از چند روز بازجویی های پی...

سندیکای کارگران شرکت واحد سناریوسازی های وزرات اطلاعات علیه اعضای این سندیکا و کانون صنفی معلمان ودیگر فعالین را قویا محکوم میکند .

با بحرانی تر شدن وضعیت اقتصادی کشور و افزایش بی رویه قیمت ها و اسفبارتر شدن وضعییت معیشتی مردم، الخصوص کارگران، مزدبگیران نه تنها شاهد شدت گرفتن اعتراضات اقشار مختلف مردم اعم از کارگران...

ادامه بازداشت رانندگان اعتصابی خطوط بی آرتی شرکت واحد،  بلاتکلیفی و سردرگمی خانواده های بازداشتی و عدم پاسخگویی مسئولین دادسرای اوین.

ادامه بازداشت رانندگان اعتصابی خطوط بی آرتی شرکت واحد،  بلاتکلیفی و سردرگمی خانواده های بازداشتی و عدم پاسخگویی مسئولین دادسرای اوین.

بیش از یک هفته از بازداشت ۱۲راننده زحمت کش خطوط بی آرتی توسط عوامل امنیتی میگذرد اما با وجود صدور قرارهای وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی و ۵۰ میلیون تومانی,  همچنان این رانندگان در زندان...