سه شنبه ۲بهمن ۹۷تجمع اعتراضی تعدادی از بازنشستگان دراعتراض به وضعیت سخت معیشتی شان

بازنشستگان بازنشسته 1

امروز سه شنبه دوم بهمن ماه تعدادی از بازنشستگان درمقابل وزارت کار درخیابان آزادی تهران دراعتراض به وضعیت سخت معیشتی شان دست به تجمع اعتراضی زدند . معترضین ،شعارهای کارگر زندانی آزاد باید گردد   کارگر  معلم  بازنشسته اتحاد اتحاد     شکنجه مستند دیگر اثر ندارد سر مدادند

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.