فعال کارگری جعفر عظیم زاده به علت وخامت جسمانی از زندان به بیمارستان منتقل شد و بدون مداوای پزشکی به زندان بازگردانده شد

2222222222222222222جعفر عظیم زاده فعال کارگری دربیست و سومین روز اعتصاب غذای خود  اول خرداد به علت وخامت جسمانی و مشکلات جدی در کلیه ها به بیمارستان منتقل شد و با وجود اینکه پزشکان ضعف جسمی ایشان را تایید نمودند، ولی به دلیل جلو گیری از تزریق سرم از بستری کردن وی خودداری کردند و در نهایت بدون هیچ گونه رسیدگی و درمان توسط ماموران همراه در بامداد دوم خرداد به زندان اوین بند هشت باز گردانده شد.
سندیکای کارگران شرکت واحد این گونه برخورد های غیر مسئولانه را محکوم می کند و خواستار رسیدگی هر چه سریع تر به وضعیت این فعال کارگری در بند می باشد..

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.