وخامت حال جسمانی #رضا شهابی و #حسن سعیدی به ترتیب در هجدهمین و نهمین روز اعتصاب غذا در انفرادی زندان اوین.

امروز نهم تیرماه هجدهمین روز اعتصاب غذای #رضا شهابی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی است و تا کنون هیچگونه اخباری مبنی بر سلامتی ایشان در دوهفته اخیر بگوش نرسیده است.

رضا شهابی درآخرین تماسی که چهارده روز پیش با خانواده داشتند ، حتی قادر نبودند بروی پاهایش بایستد و با وجود اینکه دیگر تماسی نداشته اند قطعا وضعییت جسمانی ایشان روبه وخامت رفته و خانواده ایشان هیچ خبری از سلامتی این فعال سندیکایی دربند ندارند.

این برخوردهای بازجوها و مسئولین دادسرای زندان اوین در پنهان سازی سلامت #شهابی خانواده ایشان را بیشتر نگران کرده است

حسن سعیدی هم دیگر عضو شناخته شده سندیکا همچنان نهمین روز اعتصاب غذایش را پشت سر میگذارد و همچنان درانفرادی ووضعیت جسمانی اش وخیم میباشد.

بازجویان #رضاشهابی و #حسن سعیدی برای تکمیل سناریو سازی جدید وزرات اطلاعات ، این دوفعال کارگری وعضو سندیکا را به شدت تحت فشار قرارداده اند تا بتوانند کلیپ های منتشر شده دروغین و ساختگی صدا وسیما را که بارها از تمام کانال هایشان در چندین نوبت پخش گردیده توجیه کنند.

چاره زحمت کشان وحدت وتشکیلات

سندیکای کارگران شرکت واحداتوبوسرانی تهران و_حومه

@pvsyndica
@vahedsyndica
t.me/vahedsyndica‏
https://www.instagram.com/vahedsyndica/
https://twitter.com/VahedSyndicate
www.vahedsyndica.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *