پیروزی بزرگ کارگران شریف معدن بافق را صمیمانه شاد باش می‌گوییم

img_29889

زحمت‌کشان عدالت طلب شرکت واحد پیروزی دادخواهی بزرگ کارگران شریف اعتصابی معدن سنگ آهن بافق را به ایشان و خانواده‌های گرامی متحصن و یاران‌شان و همه مردم عدالت دوست ایران و جهان صمیمانه شاد باش می‌گویند.
آنها همراه با این شاد باش از جامعه کارگری آگاه و زحمت‌کش معدن سنگ آهن بافق دوستانه دعوت می‌کنند برای پاسداری از دستاوردهای این پیروزی بزرگ و نگهبانی بهتر از حقوق خویش بر پایه حقوق بنیادین کارگری «منشور جهانی حقوق سندیکایی» هر چه زودتر سندیکای مستقل کارگری خود را تشکیل دهند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

شهریور ۹۳

لینک مطلب