نویسنده: siyamak1

وعده های کارفرمای کارخانه نوردلوله و صفا به کارگران بعد از گذشت دو ماه هنوز تحقق نیافته است!

وعده های کارفرمای کارخانه نوردلوله و صفا به کارگران بعد از گذشت دو ماه هنوز تحقق نیافته است!

در کارخانه لوله و نورد صفا نزدیک به هزار کارگر مشغول کارند و این کارگران در اعتراض به پرداخت نشدن ۵ ماه دستمزد و ۱۶ ماه حق بیمه از ابتدای اردیبهشت ماه تا روز...

اخراج ۱۱۷کارگرکمباین سازی ایران و اعتراض ۴۰۰کارگر این کارخانه!

اخراج ۱۱۷کارگرکمباین سازی ایران و اعتراض ۴۰۰کارگر این کارخانه!

به نقل از کارگران گفته می شود که کارفرما کمبود نقدینگی را دلیل اصلی تعدیل اخیر و طولانی شدن زمان پرداخت معوقات مزدی عنوان کرده است. با این حال کارگران کمباین سازی مدعی هستند...

تجمع ۲۰۰۰تن ازمعلمان در مقابل مجلس برای آزادی معلمان در بند!

تجمع ۲۰۰۰تن ازمعلمان در مقابل مجلس برای آزادی معلمان در بند!

خبرگزاری ایلنا گزارش داده که صبح روز چهارشنبه تعدادی از معلمان، برای پیگیری بخشی از مطالباتشان درصدد تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی بودند که با ممانعت نیروی انتظامی مواجه شدند.این خبرگزاری از قول...