برچسب: آزادی کارگران مس خاتون آباد

با آزادی پنج کارگر زندانی مس خاتون آباد تمامی ۲۸ کارگر معترض زندانی با قرار وثیقه ۵۰ میلیونی از زندان آزاد شدند.

«سمیه محمودی می‌مند»، وکیل کارگران مجتمع مس خاتون آباد در تماس با ایلنا؛ از آزادی ۵ کارگر بازداشتی این مجتمع خبر داد. این کارگران روز گذشته با قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی از زندان...