برچسب: اعتصابات فرانسه

فراخوان اعتصاب سراسری سندیکاهای فرانسوی در اعتراض به تغییرات قانون کار

چندین سندیکای کارگری فرانسه از جمله CGT ، کارگران همه پالایشگاهها را به اعتصاب سراسری و گسترده فراخوانده اند. براساس اخبار دریافتی ایلنا، در روزهای گذشته،  اعتراضات به تغییرات قانون کار در فرانسه گسترده...