برچسب: انتخابات شورا در سامانه یک

گزارشی از انتخابات فرمایشی سامانه یک

تخلفات سال گذشته شوراهای فرمایشی سامانه یک که با پیگیری‌ها و تجمعات در مقابل وزارت کار و مشخص شدن موضوع تخلف، برابر با قانون به یکسال تعویق افتاد،متاسفانه در این دوره با برنامه ریزی...