برچسب: بیانیه روز جهانی کارگر

اول ماه مه روز جهانی کارگر را گرامی می داریم

فرا رسیدن اول ماه مه روز جهانی کارگر را به عموم کارگران و زحمتکشان و همکاران گرامی و دیگر آزادگان عدالت جوی که بی هیچ چشم داشتی در راه حق و عدالت جهانی ره...