برچسب: تبرئه کارگران معترض چادر ملو

کارگران معترض معدن چادرملو طی حکمی از سوی دادگاه تجدید نظر تبرئه شدند.

رئیس انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو ضمن ابراز خوشحالی از بسته شدن پرونده قضایی فعالین صنفی این واحد، گفت: همه کنش‌های صنفی کارگران قانونی و در راه احقاق حقوق جمعی است. اکبر علیپور، رئیس...