برچسب: تجمع کارگران مترو تهران

تجمع اعتراضی کارگران مترو برای پرداخت نشدن حقوقشان در مقابل شرکت مترو واقع در چهاراه کالج!

ایلنا: صبح دیروز (۱۵ آذر)کارگران بخش خدماتی مترو تهران برای معوقات مزدی خود مقابل شرکت بهره برداری مترو واقع در چهارراه کالج تجمع کردند. در این تجمع بیش از ۱۰۰ نفر از کارگران که...